LB Analyse

LB Analyse er en konsulentvirksomhed der arbejder med erhvervsudvikling og regional udvikling bredt forstået. Vi løser opgaver, der har til formål at forbedre rammevilkårene for danske virksomheder og dermed medvirke til øget vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Vi gennemfører blandt andet analyser af fremtidens erhverv, af omstillingsmuligheder i eksisterende brancher og af lokale og regionale styrker og svagheder.

Yderligere har vi stor erfaring i at gennemføre evalueringer af projekter, ordninger og initiativer. Vi har i mange år arbejdet med en effektkæde-metode til evaluering, hvor vi er i stand til at vurdere både de kort- og langsigtede resultater og effekter af igangsatte indsatser.

Vi har stor viden om det samlede erhvervsfremmesystem og udfører derfor også rådgivning og sparring i forbindelse med strategiprocesser i stat, regioner eller kommuner.

Vi har en meget lyttende og lærende tilgang til vores opgaver. Målet med vores arbejde er, at vores kunder ikke bare skal have løst en opgave, men at de samtidig skal stå stærkere og kunne mere, når vi er færdige.

Nyheder

LB Analyse bliver til Efiko

3. januar 2017|0 Comments

Ved årsskiftet 2016/2017 sker der ændringer i LB Analyse. Vi skifter både navn og adresse. Fremover omdøbes firmaet til Efiko. Læs mere på www.efiko.dk. Arbejdsområderne

Henrik Lodberg

Partner

Tel: 2876 1020
E-mail: henrik@lbanalyse.dk

Jesper Nørgaard Viemose

Partner

Tel: 2636 2491
E-mail: jesper@lbanalyse.dk