LB Analyse

LB Analyse er en konsulentvirksomhed der arbejder med erhvervsudvikling og regional udvikling bredt forstået. Vi løser opgaver, der har til formål at forbedre rammevilkårene for danske virksomheder og dermed medvirke til øget vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Vi gennemfører blandt andet analyser af fremtidens erhverv, af omstillingsmuligheder i eksisterende brancher og af lokale og regionale styrker og svagheder.

Yderligere har vi stor erfaring i at gennemføre evalueringer af projekter, ordninger og initiativer. Vi har i mange år arbejdet med en effektkæde-metode til evaluering, hvor vi er i stand til at vurdere både de kort- og langsigtede resultater og effekter af igangsatte indsatser.

Vi har stor viden om det samlede erhvervsfremmesystem og udfører derfor også rådgivning og sparring i forbindelse med strategiprocesser i stat, regioner eller kommuner.

Vi har en meget lyttende og lærende tilgang til vores opgaver. Målet med vores arbejde er, at vores kunder ikke bare skal have løst en opgave, men at de samtidig skal stå stærkere og kunne mere, når vi er færdige.

Nyheder

Nye ydelser i LB Analyse

27. april 2016|0 Comments

Vi har udviklet to nye ydelser. 1) Vi hjælper erhvervsfremmeaktører med at udvikle gode projektansøgninger og 2) vi gennemfører servicetjek af kommuners betjening af lokale

Fællesskaber som drivkræft for udvikling

27. april 2016|0 Comments

LB Analyse har i samarbejde med Urgent.Agency gennemført projekt Deleby for Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet. I projektet har vi kortlægt og analyseret forskellige typer af

Tilfredshedsundersøgelse for Offshoreenergy.dk

15. februar 2016|0 Comments

Vi har gennemført en tilfredshedsundersøgelse for Offshoreenergy.dk. Analysen bygger på survey- og interview-svar fra medlemmer og andre af Offshoreenergys interessenter. Analysen giver et solidt indblik

Henrik Lodberg

Partner

Tel: 2876 1020
E-mail: henrik@lbanalyse.dk

Jesper Nørgaard Viemose

Partner

Tel: 2636 2491
E-mail: jesper@lbanalyse.dk