LB Analyses firmaprofil

Analyser og løsninger

LB Analyse er en professionel  spiller på konsulentmarkedet for analyser og løsninger inden for regional udvikling og erhvervsudvikling bredt set. LB Analyse er etableret af Henrik Lodberg og Stefan Brendstrup i 2011. I 2012 kom Jesper Nørgaard Viemose med “ombord”. Alle tre har mange års erfaring inden for området.

Vores målsætning er at gøre hverdagen lettere for de mange aktører, der arbejder med regional udvikling og erhvervsudvikling. Det kræver løsninger, der hviler på evnen til at kombinere faglighed, virkelighed og systemforståelse. Det er vores erfaring, at de bedste og mest holdbare løsninger findes i et konstruktivt samspil mellem kunden og konsulenten. Derfor er det vigtigt, at vi som konsulenter har en lyttende og involverende tilgang til at skabe løsninger, hvor kunden opnår ejerskab til analyseresultater og løsninger gennem aktivt medspil i arbejdsprocessen. Det er vores overbevisning, at vi gennem aktivt samspil med vores kunder finder de løsninger, der fører til størst effekt af den vækstpolitiske indsats.

Mission

Vi ser det som vores rolle at få den samlede vækstpolitiske indsats til at virke bedre ved at evne at kombinere vores forståelse af de politiske og administrative systemer med vores faglighed og indsigter fra virkeligheden og de vilkår, som indsatsen skal implementeres under.

Derfor arbejder vi gerne på alle niveauer omfattende strategi, indsatsområder og det konkrete projektniveau med fx evalueringer. Ligesom vi gerne samarbejder med alle de relevante og ansvarlige medarbejdere uanset, hvor de er placeret i organisationen. Vi tror, at de bedste løsninger skabes ved at inddrage kundens nøglemedarbejdere i eksekveringen af opgaven.

Vision

At blive det foretrukne konsulentfirma, når det handler om kvalificering af den erhvervspolitiske indsats og de medarbejdere, der skal udvikle og implementere den.