Kompetencer

System

Vores forståelse af det erhvervspolitiske system er vores oprindelige udgangspunkt.

Vi har alle begge arbejdet i de politisk, administrative systemer og er derfor fortrolige med deres logik og behov, ved hvilke krav det stiller til embedsmændene og til de opgaver, som konsulenter løser for dem. Vi er med vores baggrund også ofte i stand til at sparre og rådgive om udvikling af nye tiltag eller projekter samt om implementering af analyse- og evalueringsresultater.

Faglighed

Fagligheden er det grundlag vi arbejder på.

Henrik er cand. scient. pol. og har arbejdet med regional udvikling og erhvervsudvikling i 18 år i stat, amt og kommune, heraf 8 år som kontorchef i Erhvervs- og Byggestyrelsen med ansvar for regional udvikling. Han har siden 2008 drevet selvstændig virksomhed, hvor han bl.a. har undervist regionale medarbejdere i det erhvervspolitiske regelsæt herunder grundlaget for den danske strukturfondsindsats, opbygget og implementeret et Erhvervsudviklingsakademi i region Midtjylland, udarbejdet analyser, evalueringer og strategier samt fungeret som proceskonsulent på lederseminarer.

Jesper er uddannet cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet. Han har i over 10 år beskæftiget sig professionelt med forskellige aspekter af lokal- og regional erhvervsudvikling, og han har et indgående kendskab til, hvilke udfordringer der er på den erhvervspolitiske scene og ikke mindst, hvilke løsninger der er på udfordringerne. Han har i en årrække været embedsmand i Erhvervs- og Byggestyrelsen og  været konsulent i analysefirmaet DAMVAD.

Virkelighed

Med udgangspunkt i systemforståelsen og på grundlag af vores faglighed kan vi række ud i virkeligheden og løse opgaver på en måde, der er afstemt med virkeligheden.

Vi har i de seneste tre år været i kontakt med flere end 100 konkrete projekter, hvoraf vi har fulgt flere over længere tid og gennemført løbende evaluering. Kontakten med projekterne betragter vi som et privilegeret læringsrum, hvor vi får indsigt i de vilkår erhvervsudviklingsindsatsen skal implementeres under, som få andre konsulenter har. Vi har alle tre en ydmyg og lyttende tilgang til de mennesker, der arbejder med at føre den erhvervspolitiske indsats ud i virkeligheden og vi er indstillet på at lære af dem lige så meget, som vi forventer at kunne bidrage.

Vores ambition er, at medvirke til at finde de løsninger, der har størst mulighed for at opnå succes og som er langtidsholdbare.