Vi samarbejder gerne!

LB Analyse er et lille specialiseret firma, som lægger stor vægt på værdier som åbenhed og nysgerrighed. Derfor samarbejder vi gerne med andre engagerede mennesker. Et samarbejde kan enten opstå, fordi vi har brug for at supplere vores viden med andre fagligheder, eller det kan opstå, fordi en bestemt opgave simpelthen kræver flere hænder for at blive løst ordentligt til tiden.

Herunder præsenterer vi nogle af vores tætteste samarbejdspartnere. Det er vores intention at listen med samarbejdspartnere bliver længere og længere som tiden går og at vi på den måde bliver del af en bredt dækkende netværksstruktur, hvor en række stærke fagpersoner fra tid til anden samles om at løse bestemte opgaver.

René Chester Goduscheit

René er lektor i Integrative Innovation Management ved institut for Marketing og Management ved Syddansk Universitet. René er ph.d. i innovation i netværk og har desuden en fortid som konsulent i Rambøll Management. Vi har i LB Analyse samarbejdet med René i en række opgaver, hvor vi har nydt godt af hans indsigt i forskningsfelterne innovation og virksomhedsledelse og -udvikling. Yderligere har han bidraget med viden om at udføre solide netværksanalyser i en række klynge og netværksinitiativer. Læs mere om René her.

Lydia L. Jørgensen

Lydia er selvstændig konsulent og arbejder særligt med spændingsfeltet mellem den offentlige sektor og den erhvervspolitiske agenda. Hun har arbejdet med en række internationale analyser og evalueringer for blandt andet EU Kommissionen, Verdensbanken og OECD. Blandt andet som teamleder på en evaluering af et erhvervspolitisk reformprogram i Kenya. I LB Analyse har vi samarbejdet med Lydia om flere opgaver vedrørende Offentlig Privat Innovation (OPI) og en analyse om, hvordan Øresundsregionen i fremtiden kan tiltrække flere “kloge hoveder” fra hele verden. Lydias cv kan ses her.

Kent Nielsen

Kent er cand. Oecon. og ph.d. fra Aarhus Universitet. Han var i perioden 1993 – 2009 lektor på Handelshøjskolen i Aarhus, Institut for Marketing og Statistik. Siden 2008 har Kent været indehaver af firmaet eStatistik, som leverer skræddersyede erhvervsstatistikker, der udarbejdes i et samarbejde med Danmarks Statistik. LB Analyse samarbejder med Kent Nielsen på en række opgaver, hvor der er behov for statistiske specialdatakørsler, og hvor Kent kan bidrage med sin store indsigt i, hvordan man kan tolke det statistiske materiale. Læs mere om Kent Nielsen på eStatistiks hjemmeside her.

Peter Donslund

Peter har selvstændig konsulent- og turismevirksomhed og arbejder særligt med at analysere og vurdere lokale potentialer for erhvervsmæssig vækst og kommercialisering af turisme- og fødevareprodukter. Peter har 18 års erfaring med lokal og regional udvikling i Vestjylland. Først 9 år i Ringkøbing Amt med opgaver særligt inden for turisme- og landdistriktsudvikling, regional landdistriktspolitik, administration af EU-strukturfonde og landdistriktsmidler. Dernæst 9 år i Ringkøbing-Skjern Kommune som udviklingschef med ansvar for bl.a. landdistrikts-, turisme- og fødevarestrategi på kommuneniveau”.