Projekt beskrivelse

Evaluering 
af projekt Energi i Væksten

LB Analyse har gennemført en evaluering af Energi i Væksten for Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Evalueringen sætter fokus på, hvilken læring der kan uddrages af indsatsen for at sikre størst lokal virksomhedsinvolvering i syv større energiprojekter med fokus på vedvarende energi og grønne teknologier i Skive Kommune. Energi i Væksten er således en platform, hvor analyser, arrangementer, workshops, virksomhedsbesøg/-forløb, netværksaktiviteter og briefings danner rammen for samarbejdsaktiviteter, der har det fælles fokus at skabe vækst og flere jobs i Skive Kommune. Evalueringen konkluderer, at Skiveegnens Erhvervs- og  Turistcenter har sikret gennemførelsen af et meget vellykket projekt. Samtidig opstilles en række forhold, som man i lignende projekter i fremtiden bør fokusere på, for at gennemføre de bedst mulige projekter.

 

 

Evaluering 
af projekt Energi i Væksten kan læses her.