Projekt beskrivelse

Evaluering af konsortie-samarbejdet i Vækst via Ledelse

LB Analyse har gennemført en evaluering af konsortie-samarbejdet i det store tværregionale projekt Vækst via Ledelse. Evalueringen sætter fokus på, hvilken læring der kan uddrages af styringen og organiseringen af projektet. Det konkluderes, at konsortiet bag projektet har sikret gennemførelsen af et meget vellykket projekt. Samtidig opstilles en række fokuspunkter, som man i lignende projekter i fremtiden bør fokusere på, for at gennemføre de bedst mulige projekter.

 

 

Læs Evaluering af konsortie-samarbejdet i Vækst via Ledelse her