Projekt beskrivelse

Evaluering af projekt
Flere lokale fødevarer til turister

LB Analyse har evalueret projektet “Flere lokale fødevarer til turister” for VisitNordjylland. Projektet sætter fokus på krydsfeltet mellem fødevaresektoren og turismeerhvervet og har til formål at finde nye samarbejdsformer og nye distributionskanaler, der kan sikre, at de lokalt producerede fødevarer i stigende omfang kan blive afsat til købestærke turister i regionen.

 

 

Evaluering af projekt Flere lokale fødevarer til turister kan læses her.