Projekt beskrivelse

LB Analyse har i samarbejde med Urgent.Agency gennemført projekt Deleby for Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet. I projektet har vi kortlægt og analyseret forskellige typer af bofællesskaber og interessefællesskaber og vi har fokuseret på, hvordan fællesskaber kan medvirke til at styrke bosætning og udvikling i mindre provinsbyer. Desuden har vi udarbejdet tre konkrete scenarier for, hvordan man lokalt kan arbejde med fællesskaber.

Se analyserapporten her