Vores analysetilgang

Vores analysetilgang til en given opgave kan bedst beskrives ved at læse og forstå begrebet ”analyse” bagfra. Det betyder, at ordet skal forstås ved, at vi med en analyse altid vil tilstræbe først at ”lyse/løse” en opgave eller problemstilling ”an/op” og dernæst vil vi anvende den nyerhvervede viden til at sætte ”brikkerne/løsningerne” sammen på en ny måde.

Det betyder, at vores analysetilgang typisk vil falde i følgende trin:

 1. Diagnose af problemets eller potentialets indhold og omfang samt hvilke faktorer der er af kritisk betydning for den ønskede udvikling.
 2. Vurdering af hvilken indsats, der skal gennemføres for at skabe ny udvikling. Vi har et bredt kendskab til indsatser i Danmark, hvorfra der evt. kan hentes erfaring, men vi er meget opmærksomme på, hvornår erfaringer lader sig overføre og hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder.
 3. Anbefalinger til eksekvering og forankring af vores løsningsforslag – hvilket typisk er det klart vanskeligste at sikre, men jo helt afgørende for, at den ønskede effekt kan opstå.

I forlængelse af ovenstående tilgang medvirker vi gerne i analyser, der fastlægger de kritiske faktorer for at skabe ny udvikling inden for hele det erhvervspolitiske emneområde:

 • Iværksættere – og erhvervsservice
 • Innovationspolitik
 • Ny teknologi
 • Uddannelse og kompetenceudvikling
 • Adgangen til kapital
 • Infrastruktur
 • Byudvikling
 • EU’s strukturfonde
 • Yderområder og landdistriktsudvikling