Effektvurdering

Beslutningstagerne har krav på at få at vide, om de programmer og projekter, de giver støtte til, opnår de ønskede og forventede resultater. Der er fire hovedingredienser i en god effektvurdering:

  1. Måling af en forskel i økonomisk performance (direkte effekt)
  2. Måling af forskel i adfærd, udviklingskapacitet m.v. (indirekte effekt)
  3. Analyse af om den målte forskel kan relateres til en given erhvervspolitisk indsats
  4. Vurdering af, hvad der ville være sket uden en indsats (programadditionalitet)

Til hver af disse opgaver knytter der sig en række faglige udfordringer, der ikke kan løses én gang for alle, men må håndteres bedst muligt i den konkrete sammenhæng. Samtidigt er det afgørende at effektvurderingen ikke bliver en tom, rituel øvelse, der primært opleves som en administrativ belastning for deltagere og ledere samt for programmer og projekter. Derimod bør effektvurderingen opleves som en værdiskabende aktivitet, der skaber ny indsigt i, hvilke effekter der kan skabes med de valgte virkemidler, over for den valgte deltagerkreds.