Evaluering

I LB Analyse lægger vi vægt på, at evaluering altid tjener et dobbelt formål: dokumentation og læring. Ethvert program eller projekt må ses som element i en større indsats og må tage på sig at dokumentere sit bidrag hertil samt bidrage til den fælles læring.

Men projekternes primære behov er ikke at blive evalueret – det er at lykkes. Evaluering skal derfor så vidt muligt anvendes som et redskab til systematisk indsamling af information om et givet programs eller projekts virkning og kritiske succesfaktorer, så resultaterne kan anvendes til at øge programmets eller projektets muligheder for succes. Evaluering må derfor meget gerne (bør) derfor igangsættes på et tidligt stadie i projektets forløb, hvor vi har mulighed for at give sparring og rådgivning om effektskabelse.

Vi har efterhånden omfattende erfaring med evalueringsopgaver og baseret herpå, anvender vi ved alle vore evalueringer på projektniveau den samme grundlæggende tilgang som udgangspunkt for udviklingen af det konkrete evalueringsdesign. Dette sikrer en konsistent tilgang til løsning af vores evalueringsopgaver og samtidigt mulighed for erfaringsopsamling, læring og udvikling af metoden.