Kompetenceudvikling

Forudsætningen for at lykkes med den regionale erhvervsudvikling er, at de medarbejdere, der skal gennemføre den vækstpolitiske indsats løbende er opdateret på den viden, der er nødvendig for at kunne agere effektivt i krydsfeltet mellem det offentlige- og private marked.

Vi ser i disse år med implementeringen af De regionale Vækstforas nye regionale erhvervsudviklingsstrategier et strategiskifte i forbindelse med udviklingen og gennemførelsen af den nye regionale erhvervsudviklingsstrategi. Der stilles nye krav til de regionale medarbejdere om, at de skal have en mere proaktiv rolle i gennemførelsen af den nye erhvervsudviklingsstrategi. Populært sagt skal medarbejderne gå fra den mere traditionelle myndighedsfunktion til en mere “ude i marken” konsulentfunktion. De nye roller og opgaver kræver en stor breddeviden inden for den regionale udviklingspolitiks mange indsatsområder, og det kan vi bidrage med at sikre.

Medarbejderne skal have styr på:

  • Reglerne – Danske- og EU-regler for støttemulighederne til nye erhvervsudviklingsinitiativer.
  • Tallene – Konkurrenceevnemodellen, klyngedata, væsentligste nøgledata om regionens ressourceområder, mv.
  • Mål, resultater og effekter i erhvervsudviklingen.
  • De nyeste tendenser inden for erhvervsudviklingen med fokus på virksomhedernes netværkssamarbejde og innovation.
  • Den nye konsulentrolle.
  • Partnerskaber og samarbejdsmuligheder.

Vi tilbyder, at skræddersy de nødvendige efteruddannelsestilbud på baggrund af kundens behov. I afviklingen af efteruddannelseskurser trækker vi på vores store netværk fra forsknings- og uddannelsesverden, det private marked, erhvervsorganisationer, mv.

Videre deltager vi også gerne selv som oplægsholdere på seminarer og konferencer om centrale erhvervspolitiske temaer og er også parat til at facilitere gennemførelsen af seminarer og lignende.