Strategiudvikling

Forudsætningen for at strategiudviklingen bliver en succes er, at processen og indholdet af strategien er forankret hos de relevante og væsentligste aktører. Endvidere er det vigtigt, at indholdet af strategien er kendetegnet ved at være relevante og praktiske svar på de udfordringer og muligheder som det lokale erhvervsliv står over for i disse år.

Nedenfor gives vores bud på, hvad en god strategi skal opfylde:

Krav til den gode strategi

  1. Strategi bygger på et solidt og faktabaseret grundlag
  2. Strategien indeholder ambitiøse og realistiske mål
  3. Strategien giver grundlag for at prioritere den efterfølgende vækstpolitiske indsats
  4. Strategien indeholder de rette indsatsområder, instrumenter og nye perspektivrige initiativer
  5. Strategien kan kommunikeres og skaber grundlaget for at samarbejde på tværs af de vækstpolitiske aktører: kommune, region, stat, virksomheder, uddannelses- og videninstitutioner, organisationer, entreprenører, civilsamfund og øvrige relevante aktører